O nás

Logo (Česká společnost přátel vlků) je sdružením lidí různých dovedností, schopností a vědomostí, kteří mají kladný vztah k jednomu z nejkrásnějších stvoření – vlkovi.

V naší, respektive celosvětové, takzvané moderní společnosti je hluboce zakořeněný negativní mýtus obrazu vlka. A právě změna vnímání vlka mezi lidmi je hlavní náplní a myšlenkou činnosti sdružení.

Tento nelehký úkol se pokoušíme realizovat několika způsoby a je rozdělený do několika rúzných etap.
První etapou, která již proběhla, je zpřístupnění informací k literatuře týkající se skutečného života vlků a šelem obecně. Ve spolupráci s nakladatelstvím Élysion jsme vydali již několik titulů. Mimo jiné vynikající dílo celosvětově uznávaného biologa, profesora a znalce vlků Davida L. Mecha Arktický vlk – Deset let se smečkou. Kniha vyšla pro veliký zájem v druhém nákladu a i ten je již téměř celý rozebrán. Dále jsou velmi úspěšné knihy českého „vlkologa“ Jaroslav Monte Kvasnici – Krajina s vlky rozdělená do dvou dílů a Jantarové oči. Všechny knihy jsou doslova nabity informacemi, fotografiemi (Filip Chludil) a ilustracemi (Ludvík Kunc) z vlčího života. Za zmínku stojí určitě i kniha Ludvíka Kunce Život s karpatským rysem / Příběhy z medvědích a vlčích brlohů.

Druhou etapou, která má podle nás ještě větší opodstatnění je osvěta mladé generace, díky níž se snad podaří vlka zachránit pro budoucnost. Rádi bychom zajistili přednášky na středních a vysokých školách s takovými odborníky, jako je právě David L. Mech. O tom, že je to krok správným směrem nás přesvědčila již uskutečněná přednáška na půdě Přírodovědecké fakulty UK v Praze, která se setkala s nebývalým úspěchem a zájmem nejen studentů, ale i odborníků působících v oblasti ochrany životního prostředí.

Kresba vlka. Autor Ludvík Kunc Naším cílem nejsou nákladné reintrodukční programy s nejistým výsledkem, ale vytvoření podmínek pro přirozený návrat těchto šelem do naší přírody. Chceme se zasadit o přísnou ochranu a to včetně ovlivnění ochrany v sousedských státech, kde díky neceloročnímu hájení vlků dochází k odstřelu vlků, prokazatelně migrujích územím obou zemí.

Rádi bychom do našeho tažení za ochranu vlka zapojili i Vás. Proto také vznikla tato webová prezentace. Budeme Vás zde informovat o dění týkajících se vlků. Uveřejňovat informace z oblasti výzkumů vlka a jeho ochrany. Najdete zde pozvánky na besedy, či naučné výlety pro dospělé i děti.
Web bude pravidelně doplňován příspěvky odborníků v oblasti problematiky ochrany šelem či autory jež zasvětili svůj život vlkům.

V neposlední řadě Vám nabízíme možnost stát se členy našeho sdružení. Členství Vám přinese řadu zajímavých benefitů. Různými slevami a výhodami počínaje a možností setkaní s živým vlkem, či účasti na výpravách po stopách těchto čtyřnohých symbolů svobody konče.

Přejeme Vám hodně radosti i poučení z našich stránek a těšíme se na Vaše ohlasy!

 
 

© 2013 CWFA & Élysion
Stránky vytvořil: Élysion - Vojtěch Smidek | Fotografie: Filip Chludil | Ilustrace: Ludvík Kunc